Renáta Pánisová: Psychologia pedagogika a profesijna komunikacia Teoretická časť + praktická časť (E-book na CD)

Akčná ponuka
Kód produktu: AD68
Pôvodná cena: 16,00 €
Vaša cena: 10,00 €
Ušetríte: 6,00 € (37%)
Počet kusov skladom: 0
Dostupnosť: Na vyžiadanie

CD-ROM obsahuje dve knihy doktorky Renáty Pánisovej v dvoch PDF súboroch. Knihy sú dostupné aj ako on-line knihy na portáli www.rajknih.sk a ďalších jedenástich portáloch. Vydavateľstvo RUAH, Lenka Spustová pre vás pripravilo obe knihy na jednom CD, ktoré je vhodnou pomôckou na vyučovanie, no je aj vynikajúcou pomôckou pre rodičov, pedagógov a najmä zdravotníckych pracovníkov.

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia teoretická časť je publikácia, ktorá poukazuje na základné informácie ohľadom problematiky psychológie, pedagogiky a profesijnej komunikácie. Teoretická časť Psychológie, pedagogiky a profesijnej komunikácie zahŕňa kapitoly základy sociálnej psychológie, psychológie ako vednej disciplíny, základy psychológie osobnosti, základy vývinovej psychológie, základy zdravotníckej psychológie, zdravotnú výchovu, sociálnu komunikáciu a profesijnú komunikáciu. Jednotlivé kapitoly sú doplnené o kontrolné otázky a úlohy. Vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na SZŠ v študijnom odbore zdravotnícky asistent MZ SR.

Spracovaná publikácia je určená pedagógom a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov, pracovníkom pomáhajúcich profesií, ale aj zdravotníkom v odbornej klinickej praxi. Mnohí pracovníci pomáhajúcich profesií sú síce odborne kvalifikovaní, ale samotná prax ukazuje, že majú značné rezervy v oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnej a profesijnej komunikácie. Cieľom bolo študijný materiál zoradiť tak, aby logicky, systematicky a jednoducho vystihoval podstatu daných tém. 

 

Praktická časť publikácie Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia  obsahovo nadväzuje na jej teoretickú časť s rovnomenným názvom. Praktická časť Psychológie, pedagogiky a profesijnej komunikácie zahŕňa kapitoly týkajúce sa základov vývinovej psychológie, sociálnej komunikácie, profesijnej komunikácie, zdravotníckej psychológie a zdravotnej výchovy. Vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na SZŠ v študijnom odbore zdravotnícky asistent MZ SR. Jednotlivé kapitoly sú spracované tak, aby dané témy na seba logicky nadväzovali. Pracovné listy, cvičenia, postupy, aktivity sú zamerané na praktický výcvik v danej oblasti, slúžia k získaniu vedomostí, informácií a vytvoreniu vlastných postojov a názorov k študovanej problematike. Spracovaný materiál je určený pedagógom a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov, pracovníkom pomáhajúcich profesií, ale aj zdravotníkom v praxi. 

Zámerom publikácie bolo vytvoriť študijný materiál tak, aby viedol k inšpirácii, vlastnej samostatnej úvahe a implementácii poznatkov a postojov v zdravotníckej praxi.

Renáta Pánisová sa narodila v Bojniciach. Ukončila štúdium ošetrovateľstva na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine UK v Bratislave. Uskutočnila doktorandské štúdiá a pracuje na SZŠ v Nových Zámkoch

.     

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službouWebnode E-shop