Pánisová, Renáta: Psychologia pedagogika a profesijna komunikacia Prakticka časť

04.08.2016 19:41

Učebnicu Dr. Pánisovej vydanej vo vydavateľstve RUAH si môžete zakúpiť ako e-knihu napr. na stránke https://www.rajknih.sk/index.php?bk=289139.

Predkladaná praktická časť publikácie Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia  obsahovo nadväzuje na jej teoretickú časť s rovnomenným názvom. Praktická časť Psychológie, pedagogiky a profesijnej komunikácie zahŕňa kapitoly týkajúce sa základov vývinovej psychológie, sociálnej komunikácie, profesijnej komunikácie, zdravotníckej psychológie a zdravotnej výchovy. Vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na SZŠ v študijnom odbore zdravotnícky asistent MZ SR. Jednotlivé kapitoly sú spracované tak, aby dané témy na seba logicky nadväzovali. Pracovné listy, cvičenia, postupy, aktivity sú zamerané na praktický výcvik v danej oblasti, slúžia k získaniu vedomostí, informácií a vytvoreniu vlastných postojov a názorov k študovanej problematike. Spracovaný materiál je určený pedagógom a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov, pracovníkom pomáhajúcich profesií, ale aj zdravotníkom v praxi. 

Zámerom publikácie bolo vytvoriť študijný materiál tak, aby viedol k inšpirácii, vlastnej samostatnej úvahe a implementácii poznatkov a postojov v zdravotníckej praxi.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službouWebnode E-shop